Tag Archives: phân loại nhân điều

Phân loại Hạt Điều

Các loại Hạt điều nhân được phân loại theo tiêu chuẩn quốc tế dựa vào 3 tiêu chí chính: Hình dạng hạt nguyên hay bể vỡ, kích cỡ và màu sắc. Từ đó mới phân chia thành nhiều loại với các kí hiệu quy ước khác nhau. Hạt điều còn nguyên, không kể màu sắc, […]